O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Kontakt

 

ADMINISTRACJA

Asystent Prezesa Zarządu, Sekretariat:
Alicja Wojciechowska
74 8621 103


Biuro Zarządu, Prokurent:
Ewa Wrzesień
74 8621 126


Główny księgowy, Prokurent:
Edyta Sady
74 6634 366


Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością/Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta:
Bożena Słatyńska
74 8621 285


Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego:
Renata Pluta
74 8621 107

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Dział Organizacyjno-Prawny
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00 .


Kierownik Działu Kadr:
Anna Szopińska
74 8621 216

Starszy specjalista ds. Kadrowych:
Dagmara Ples-Szmidt
74 8621 218

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00.


Główny Informatyk:
Eugeniusz Przybyła
74 8621 120


Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Wagner-Ziółkowska


Koordynator Pakietu Onkologicznego:
Natalia Kaszuba
74 6634 373

 

APTEKA SZPITALNA

74 8621 168

ODDZIAŁY SZPITALNE

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 162 - codziennie - 24 godz./dobę; e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 163

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 165

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 164

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sekretariat oddziału: 74 86 21 150 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarze dyżurni: 74 86 21 100 wew. 142, 74 86 21 100 wew. 144

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 143

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 148 (sala A), 74 86 21 100 wew. 145 (sale B i C)

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Sekretariat oddziału: 74 86 21 190 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 198

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 355

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 194

Oddział Chirurgii Plastycznej

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 159 - w dni robocze od 7:00 do 14:35; e-mail: 

Udzielanie informacji w sprawach:
-
ustalanie terminu przyjęcia do Szpitala
- oraz kolejki oczekujących
wtorek i czwartek
od godz. 13:00 do godz. 14:30


 
Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 153

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 154, 155

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 225 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarze dyżurni: 74 86 21 100 wew. 222

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 223

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 224

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat oddziału: 74 86 21 133 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 132

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 337

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 134

Oddział Dzienny Chemioterapii

Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 86 21 wew. 242 

od wtorku do piątku w godz. 14:00 – 15:30,

w soboty w godz. 08:00 – 09:00

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 233 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 232

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 250

Położne: 74 86 21 100 wew. 234, 74 86 21 100 wew. 235

Oddział Kardiologiczny

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 170 - w dni robocze od 7:00 do 14:35

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 245

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 246

Oddział Medycyny Paliatywnej

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 296 - w dni  robocze od 7:00 do 14:30

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 195

Oddział Neurochirurgiczny

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 213 - w dni robocze od 7:25 do 14:00, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 211

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 212

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 215

Oddział Neonatologiczny

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 237

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 236

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 238 (rooming in), 74 86 21 100 wew. 239 (wcześniaki)

Oddział Okulistyczny

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 200 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 207

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 203

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 204

Oddział Otolaryngologiczny

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 257 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 255

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 253

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 254

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 278 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 270

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 279

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 260

Blok Operacyjny

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 199

Stacja Dializ

Sekretariat oddziału: 74 86 21 100 wew. 135 - w dni robocze od 7:00 do 14:35, e-mail:

Lekarz dyżurny: 74 86 21 100 wew. 137

Pielęgniarka Koordynująca: 74 86 21 100 wew. 139

Punkt pielęgniarski: 74 86 21 100 wew. 147

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja telefoniczna do Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Logopedycznej, Poradni Foniatrycznej, Poradni Ortodontycznej, Poradni Chirurgii Szczękowej
czynna

od poniedziałku do środy w godz. 12:00 - 14:00
w czwartki w godz. 16:00 - 17:00
pod numerem telefonu: 74 86 21 181

Ponadto zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mailowy:


Rejestracja telefoniczna do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 - 8:30

pod numerem telefonu: 74 86 21 182


Rejestracja telefoniczna do pozostałych Poradni Specjalistycznych

czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 15:00
oraz w piątek od godz. 8:00 - 12:00

pod numerem telefonu: 74 86 21 180

Ponadto zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mailowy:

 


Rejestracja telefoniczna do Poradni Psychologicznej

Paulina Turlińska (tel. 501435806)
środa , czwartek – 8.00 – 11.00

Anna Hajdasz – Łopata (tel. 501435871)]
piątek 13.00 – 15.00

Alicja Zaleska (tel. 571324752)
wtorek 10.00 – 12.00
piątek 11.00 – 13.00


 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

POZ w Polanicy-Zdroju: 74 86 21 167

POZ w Bystrzycy Kłodzkiej: 74 81 11 577

DIAGNOSTYKA

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja telefoniczna RTG, TK, USG, stomatologicznych, mammograficznych i ultrasonograficznych: 74 86 21 227 w dni robocze od 7:00 do 12:00

Rejestracja Pracowni Rezonansu Magnetycznego: 74 66 34 344 w poniedziałki, wtorki, piątki od 7:30 do 15:00, w środy od 9:30 - 17:00, w czwartki od 7:00 - 14:30

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Sekretariat (rejestracja badań, informacja o badaniach: 74 86 21 100 wew. 291 - w dni robocze od 7:00 do 14:35; e-mail:

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi: 74 86 21 100 wew. 292

Pracownia Mikrobiologii: 74 86 21 100 wew. 293

Zakład Endoskopii

Rejestracja, informacja o badaniach osobiście lub telefonicznie: 74 8621 100 wew. 240

od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 12:00,

w piątki Zakład Endoskopii jest nieczynny.

REHABILITACJA DZIENNA

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Rejestracja: 74 86 21 100 wew. 289 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 8:00

Koordynator: 74 86 21 100 wew. 289

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Rejestracja: 74 86 21 100 wew. 219 - w dni robocze od 11:00 do 14:00 lub e-mail:

USŁUGI PEŁNOPŁATNE

 Korekcyjna Chirurgia Plastyczna i Estetyczna 

Informacje i rejestracja pod numerem telefonu: 691 373 330

od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do godz. 18:00

 Informacja o pozostałych zabiegach

Monika Krężel- Kamińska

tel.: 519 560 220  

Monika Woźniak

tel.: 571 324 759

 Poradnie pełnopłatne

Rejestracja do poradni pełnopłatnych osobiście lub telefonicznie: 74 86 21 259

poniedziałek 10.00-14.30
wtorek, środa, czwartek – 10.00-17.00
piątek – 10.00-16.00

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Polityka Cookies