4 lata działalności SCM S.A. w formie Spółki Akcyjnej

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

W dniu 2 listopada 2016 r. minęły 4 lata odkąd Specjalistyczne Centrum Medyczne funkcjonuje w formie Spółki Akcyjnej. Pomimo wielu trudności dzisiaj z pewnością można powiedzieć, że od momentu przekształcenia placówki w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, Szpital przeżywa swój renesans.

Widząc potrzebę rozszerzenia działalności i wzbogacenia zaplecza diagnostycznego uruchomiono m.in.: Oddział Medycyny Paliatywnej, Poradnię Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, POZ – nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, POZ – Gabinet Lekarza Rodzinnego, a także zaczęto realizować m.in. program lekowy pn. „Leczenie Neowaskularnej (wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) czy np. chemioterapię w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym.

Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego wraz z Salą Doświadczania Świata
Otwarcie Oddziału Medycyny Paliatywnej

Szpital aktualnie dysponuje 290 łóżkami i jest szpitalem zabiegowym, wysokospecjalistycznym. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 24 000 pacjentów oraz udzielanych ponad 30 000 porad. Wykwalifikowana kadra medyczna szpitala posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w znaczących ośrodkach klinicznych w kraju.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Co jest niezmiernie ważne przekształcenie placówki umożliwiło realizację świadczeń zdrowotnych poza umowami z NFZ na rzecz pacjentów nieubezpieczonych z kraju oraz gości z zagranicy.

Odzwierciedleniem podejmowanych działań w trosce i na rzecz dobra pacjentów oraz wysokich standardów pracy są uzyskane przez szpital certyfikaty i wyróżnienia, w tym również Certyfikat Akredytacji CMJ w Krakowie. Opracowane i wdrożone systemy jakościowe przynoszą dla szpitala znaczne korzyści: doskonalenie komunikacji wewnętrznej, poprawę jakości i organizacji pracy, dokumentują podejmowane działania, minimalizują negatywne oddziaływanie szpitala na środowisko, pozwalają na absolutną orientację na pacjenta, rozpoznawanie słabych ogniw aż do całkowitej eliminacji, systematyczne monitorowanie skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjentów.

Dokonane inwestycje pozwoliły na wprowadzenie nowych technik operacyjnych, co zdecydowanie podwyższa poziom świadczonych usług zdrowotnych oraz zmienia jakość pracy personelu. Działania szpitala mają na celu sprostanie oczekiwaniom pacjentów, co jest widoczne dzięki systematycznej modernizacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętowej i wykwalifikowanej kadrze medycznej.

Świadczenia medyczne w naszym Szpitalu udzielane są na najwyższym poziomie, m.in. dzięki nieustannemu doposażenia Szpitala w nowoczesny sprzęt diagnostyczny m. in. nowoczesny 32 rzędowy aparat TK, aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz zabiegów witrektomii, mikroskop operacyjny na potrzeby Oddziału Okulistycznego, zakup dodatkowego oprzyrządowania do istniejącego laparoskopu wraz z częściami wymiennymi na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej czy wymianę narzędzi operacyjnych. Nie sposób w tym miejscu również nie wspomnieć o oddaniu do użytkowania w roku 2015 Lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dzięki czemu niesienie pomocy naszym Pacjentom stało się sprawniejsze, szybsze i jeszcze bardziej kompleksowe. Warto też nadmienić, iż Placówka w grudniu tego roku planuje otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, co jest kolejnym krokiem do polepszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zmiany jakie zaszły w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. – nowe inwestycje, zakupy, pozyskiwane środki finansowe spowodowały, że przekształcenie szpitala w Spółkę Skarbu Państwa nie ograniczyło się jedynie do zmiany nazwy, ale przede wszystkim pozwoliło na dalszy rozwój, który perspektywicznie stwarza nowe możliwości lecznicze nie tylko pacjentom w Kotlinie Kłodzkiej, ale również z pozostałej części kraju i z zagranicy.