Ćwiczenia pod kryptonimem „Hrabstwo Kłodzkie 2019 r.

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Zajęcia stanowiły jeden z epizodów powiatowo-gminnych ćwiczeń pod kryptonimem „Hrabstwo Kłodzkie 2019 r.” na temat „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu/gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa czasu kryzysu”

Ćwiczenia zgodnie z założeniem przebiegły w myśl scenariusza:
Znajdujący się na płycie lądowiska śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) został zaatakowany przez nieprzyjacielski statek powietrzny (dron), w wyniku czego nastąpiło zapalenie się części dachu budynku oraz uszkodzenie a następnie zapalenie się śmigłowca. Personel szpitala wraz kierownictwem spółki przystąpili do realizacji przewidzianych procedur – poprzez powiadomienia stosownych służb oraz rozpoczęcie akcji ratowniczo gaśniczej. Zadysponowane do zdarzenia jednostki Straży Pożarnej pomogły w ewakuacji oraz opanowały i ugasiły symulowany pożar.

Ćwiczenia zakończono podsumowaniem, na którym uczestnicy i obserwatorzy ćwiczeń wymienili się na gorąco spostrzeżeniami. W ćwiczeniach poza pracownikami spółki brali udział funkcjonariusze PSP, druhowie OSP, a także funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej a także zaproszeni gości. Przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły przygotowanie spółki oraz służb ratowniczych do działań w przypadku tego rodzaju zagrożeń.

Konieczność przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także z zapisów „Planu Ratowniczego Lądowiska” i „Planu szkolenia obronnego dla Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. na 2019 rok”.