Zakład Diagnostyki Obrazowej

2020-07-14 Drukuj widoczne
KIEROWNIK
Dr hab. n.med. Przemysław Jaźwiec
Kontakt

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

Rejestracja RTG, TK, USG:
budynek B II piętro (przy windzie dla poradni specjalistycznych)
w dni robocze od 7:00 do 14:30

Rejestracja telefoniczna RTG, TK, USG:
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 8:00 do 13:30
74 86 21 227

Rejestracja Pracowni Rezonansu Magnetycznego:
Pracownia Rezonansu II piętro
w poniedziałki, wtorki, piątki od 7:30 do 15:00
w środy od 9:30 – 17:00
w czwartki od 7:00 – 14:30

Rejestracja telefoniczna:
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 8:00 do 13:30
 74 66 34 344

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ :
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 14.00
osobiście lub z pisemnym upoważnieniem
w rejestracji RTG, TK

Sekretariat czynny
w dni robocze od 7:30 do 14:00
 74 86 21 228
sekretariat.zdo@scm.pl

Personel

Lekarze radiolodzy:

Dr hab. n.med. Przemysław Jaźwiec – Kierownik Zakładu
Dr n. med. Tomasz Puto
Dr Anna Kuśmierska
Dr Beata Rozmus
Dr Janusz Gielgier

Technicy elektroradiologii:

Ewa Czachor – Koordynator Zespołu Techników Elektroradiologii
Anna Krzyżanowska – technik elektroradiologii
Barbara Maruszak – technik elektroradiologii
Marzena Ptaszek –  technik elektroradiologii
Bogusława Pustelnik – technik elektroradiologii
Kamil Rola – technik elektroradiologii
Michalina  Wawrzonek – technik elektroradiologii

Wykaz wykonywanych badań diagnostycznych

Pracownia wielorzędowej Tomografii Komputerowej
  1. Badania angio TK: mózgowia, twarzoczaszki, szyi, tętnic dogłowowych, aorty pierrsiowej, aorty brzusznej, tętnic płucnych, tt.kończyn górnych, tt. kończyn dolnych
  2. Badania bez i/lub po podaniu środka kontrastowego: głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych z obrazowaniem przestrzennym i wielopłaszczyznowym.
Pracownia Rezonansu Magnetycznego (1,5T)
  1. Badania MR bez i/lub po podaniu środka kontrastowego: głowy, szyi, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, stawów, gruczołu krokowego (PI-RADS), wybranych obszarów anatomicznych przed zabiegami chirurgii plastycznej, ocena zmian patologicznych w stawach w przebiegu RZS.
Pracownia ultrasonografii
  1. Badania gruczołu tarczowego, ślinianek, szyi, jamy brzusznej, miednicy, piersi.
  2. Badanie przezciemiączkowe głowy, bioder, jamy brzusznej u dzieci.
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej i stomatologicznej
  1. Badania rentgenowskie głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej, obręczy biodrowej, obręczy barkowej, stawów i kości kończyn górnych i dolnych, badania kontrastowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  2. Badania rentgenowskie stomatologiczne: pantomograficzne, cefalometryczne, stawów skroniowo-żuchwowych.
  3. Badanie RTG klatki piersiowej wykonywane do badań okresowych (opis badania w ciągu godziny).

Informujemy, że od 01.09.2018 pacjenci wykonujący badania radiologiczne (RTG) na potrzeby medycyny pracy*, mogą odebrać wynik badań po upływie jednej godziny.

*Wymagane jest skierowanie od Lekarza Medycyny Pracy

Pliki do pobrania

KZ-ZDO-001 , Ankieta, zgoda na wykonanie badania TK i RTG z dożylnym podaniem środka kontrastowego Pobierz plik – PDF
KZ-ZDO-005-INFORMACJE DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE MR Pobierz plik – PDF
KZ-ZDO-006-ANKIETA DLA PACJENTA MR Pobierz plik – PDF
KZ-ZDO-007 , Ankieta, zgoda na wykonanie badania TK bez kontrastu Pobierz plik – PDF
Upoważnienie do odbioru wyników Pobierz plik – PDF

Do otwarcia plików niezbędne jest bezpłatne oprogramowanie „Adobe Reader” firmy Adobe lub aplikacja „Czytnik” wbudowany w system Windows 8 i wyższy.