Dodatkowy numer telefonu dot. świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital
Od dnia 01.08.2018 r. został uruchomiony dodatkowy nr telefonu, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie  świadczeń udzielanych w Zakładzie Rehabilitacji w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
nr tel.: 74 66 34 380 w godzinach 11:00 –14:00

Zarząd SCM S.A.