Aparaty RTG z ramieniem C

2021-01-21 Drukuj widoczne
Godło i flaga Polski
2021-01-21

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. zrealizowało zadanie pod nazwą: Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych za zaburzeniami rytmu serca w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.

W ramach realizacji powyższego zadania Spółka zakupiła aparat RTG z ramieniem C w cenie 758.658,04 zł oraz otrzymała dofinansowanie w kwocie 719.976,00 zł.

Aparat wykorzystywany będzie na potrzeby wykonywania procedur zabiegowych pacjentów Oddziału Kardiologicznego z zaburzeniami rytmu serca oraz wymagających zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej – pacjenci Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.