Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Centrum Medyczny im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

2020-05-27 Drukuj widoczne
Fundusze Unijne
2020-05-27

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Centrum Medyczny im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju.

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Beneficjent: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

Celem projektu jest zakup wyposażenia i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Planowany do zakupu sprzęt dedykowany jest dzieciom.

Efektem realizacji projektu będzie doposażenie SOR w nowoczesny sprzęt, skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę oraz zwiększenie ilości przyjętych pacjentów.
Wartość projektu: 402.400,00 PLN, wartość dofinansowania : 342 040,00 PLN.


Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:  – link do formularza