Dostępność Plus dla Zdrowia

2021-04-24 Drukuj widoczne
Fundusze Europejskie
2021-04-24
Dostępność Plus
Dostępność Plus

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 999 932,83 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  1. łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki oraz na oddziały szpitalne,
  2. ułatwiony zostanie kontakt dla osób niedosłyszących lub głuchych poprzez pętle indukcyjne – systemy FM, usługę tłumacza języka migowego,
  3. umożliwiona zostanie rejestracja pacjentów on-line,
  4. korzystać z usług telemedycznych,
  5. ułatniowny zostanie kontakt dla pacjentów niewidomych lub niedowidzących poprzez zainstalowanie aplikacji zamiany tekstu pisanego na mowę,
  6. ułatwiona zostanie komunikacja z personelem przeszkolonym m.in. z zasad tłumaczenia na język migowy.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Harmonogram zadań (Pobierz XLSX 16KB)

Audyt początkowy (Pobierz PDF 1421KB)

Raport z dostępności cyfrowej strony internetowej (Pobierz PDF 2034KB)

www.mapadotacji.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl