Hybrydowa sala operacyjna i pracownia cytostatyków w SCM S.A. w Polanicy-Zdroju

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Nowoczesna hybrydowa sala operacyjna oaz pracownia cytostatyków to kolejne inwestycyjne sukcesy Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju, których uroczyste otwarcie odbyło się 23 kwietnia br.

Hybrydowa sala operacyjna
to możliwość nowoczesnego leczenia zabiegowego z wykorzystaniem pełnej diagnostyki obrazowej, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo i skuteczność interwencji medycznej.
Wyposażenie i adaptacja hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii zostało zrealizowane w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Łączny koszt zadania wyniósł 4.335 tys. zł z czego udział własny SCM S.A. 1.443 tys. zł. Sala została wyposażona w następujący sprzęt medyczny: cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, stół operacyjny z dwoma wymiennymi blatami: chirurgicznym i naczyniowym, aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, respirator, aparat do znieczulania, defibrylator, kolumna chirurgiczna, kolumna anestezjologiczna,aparat ultrasonograficzny. Zainstalowany jest również rentgenowski aparat śródoperacyjny z ramieniem C, system klimatyzacyjny, kamery i system video umożliwiający obserwację przebiegu zabiegu operacyjnego.
Hybrydowa sala operacyjna łączy w sobie elementy pracowni angiografii i sali operacyjnej. Przeprowadzane w niej zabiegi wymagają współpracy lekarzy różnych specjalności i umożliwiają stosowanie małoinwazyjnych technik leczenia. Wykorzystanie zaawansowanych metod obrazowania śródoperacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów aseptyki pozwala na równoczesne przeprowadzanie zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz klasycznych operacji chirurgicznych. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz umożliwia szybką reakcję w przypadku ewentualnych komplikacji. Zaletą hybrydowej sali operacyjnej jest zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego i obniżenie ryzyka dla pacjentów. Ponadto wyposażenie sali w stół operacyjny o udźwigu do 250 kg umożliwia wykonywanie zabiegów bariatrycznych i kardiologicznych u pacjentów z otyłością olbrzymią.

Nowoczesna pracownia cytostatyków
to zdecydowana poprawa warunków leczenia pacjentów onkologicznych wymagających stosowania chemioterapii. Przedsięwzięcie zrealizowane z własnych środków w kwocie 315 tys. zł uwzględnia wszystkie obowiązujące aktualnie wymagania prawne. Nowoczesna pracownia cytostatyków podzielona jest na strefy o zróżnicowanej klasie czystości powietrza:
– wewnątrz loży, gdzie odbywa się właściwe przygotowanie leków, zagwarantowana jest klasa czystości powietrza A;
– w boksie aseptycznym sporządzania leków, klasa czystości B z 10-krotną wymianą powietrza;
– pozostałe pomieszczenia posiadają klasę czystości powietrza C.
Pomieszczenia pomiędzy strefami o różnej klasie czystości powietrza połączone są specjalnymi śluzami. Zarówno odbieranie gotowych leków cytostatycznych jak i podawanie zdezynfekowanych rzeczy odbywa się poprzez te śluzy. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, pracownia zarejestrowana zostanie jako oddział apteki szpitalnej. Przygotowane leki cytostatyczne winny spełniać wymogi stawiane lekom parenteralnym i muszą być wykonywane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) pod nadzorem farmaceutycznym