Inauguracja kardiologicznych zabiegów w sali hybrydowej

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

W dn. 21.08.2018 nastąpiła inauguracja kardiologicznych zabiegów w sali hybrydowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdrój. Pacjentka 63 l. z wykazaną w koronarografii chorobą wieńcową trójnaczyniową prosiła o leczenie przezskórne, a nie kardiochirurgiczne. Wykonaliśmy więc w pierwszym etapie skuteczne udrożnienie przewlekle zamkniętej tętnicy LAD z wszczepieniem 3 stentów DES. Zabieg wykonany z podwójnego dostępu promieniowego, a więc bez nakłuwania tętnicy udowej.