O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2017-10-18 dot.:  Opracowanie projektu oraz wykonanie naklejek na sprzęt i aparaturę zakupioną w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem"

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 W związku z realizacją projektu pod nazwą „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1: Infrastruktura ratownictwa medycznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

  1. Opracowanie projektu oraz wykonanie 60 szt. naklejek na sprzęt i aparaturę medyczną zakupioną w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem"  o wym. 6 cm x 4,5 cm

Projekty naklejek oraz gotowe wyroby muszą być wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz kartą wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 dostępną na stronie: http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_477/text_images/karta_wzor_FEIS.pdf.

Logotypy do pobrania na stronie: http://zdrowie.gov.pl/strona-619-logotypy.html.

Naklejki zostaną umieszczone na sprzęcie i aparaturze medycznej zakupionej w ramach projektu.

 

Do pobrania :

 Treść zapytania.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku