O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2018-01-17 dot.: 
Sprawowanie usług pielęgniarskich przez pielęgniarki lub położne w oddziałach szpitalnych.

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 
Ogłasza postępowanie konkursowe
w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Sprawowanie usług pielęgniarskich przez pielęgniarki lub położne w oddziałach szpitalnych , a w szczególności:

a. Ginekologia i położnictwo - położne,

b. Neonatologia - pielęgniarki neonatologiczne, położne;

c. Pozostałe oddziały szpitalne - pielęgniarki 

 Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku