O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Zakład diagnostyki obrazowej

Informacje ogólne

Zakład działa w trybie ostrodyżurowym przez 24 godziny na dobę przyjmując pacjentów z SOR-u, Izby Przyjęć oraz tzw. citowych z oddziałów.

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW:

 • Badania ogólnorentgenowskie, mammograficzne, panoramiczne i cefalometryczne dla pacjentów kierowanych spoza SCM wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 16.30.
 • Badania wewnątrzszpitalne i z Poradni SCM  wykonywane  są  codziennie od godziny 8.00 do 13.00 według wykazu godzin dla poszczególnych oddziałów i poradni przyszpitalnych.
 • Pacjenci szpitalni i z SOR przyjmowani są poza kolejnością.

Rejestracja i wydawanie wyników badań

 • Rejestracja badań od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 14.30.
 • Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 74 86 21 100 wew. 227 do godz. 12.00.
 • Wydawanie wyników od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 14.00 w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej na parterze.

 

 • Opisy badań TK, RTG, USG i Mammografii wykonywanych w trybie  nagłym wydawane są niezwłocznie.
 • Zdjęcia cefalometryczne i panoramiczne wydawane są po wykonaniu badania.
 • Wyniki badań wewnątrzszpitalnych wydawane są w ciągu 24 godzin
 • Wszystkie wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych wydawane są po 10 dniach roboczych.

Zakres działalności oddziału

 • Pracownia Tomografii Komputerowej obejmuje:
  • badania objętościowe,
  • badania trójwymiarowe,
  • badania naczyniowe,

 

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki obejmuje:
  • badania rentgenowskie klasyczne,
  • badania rentgenowskie stomatologiczne:
   • pantomograficzne
   • cefalometryczne,

 

 •  Pracownia Mammografii obejmuje:
  • badania mammograficzne,
  • Pracownia Ultrasonogafii obejmuje:
   • badania USG.

Wszystkie badania rentgenowskie, mammograficzne, panoramiczne i cefalometryczne są wykonywane metodą pośredniej radiografii cyfrowej.

Wyposażenie Zakładu

 • nowy, uruchomiony w 2015r. 32 warstwowy tomograf komputerowy Somatiom Perspective
 • Cyfrowy system do wstrzykiwań CT 9000ADV,
 • Aparaty rentgenowskie –ICONOS R100, ARGOSTAT PLUS TSH,
 • Pantomograf z przystawką do cefalometrii-ORTOPHOS 3D,
 • Mammograf-MAMMOMAT 3000 NOVA,
 • Skanery płyt obrazowych i drukarki termiczne,
 • Monitory diagnostyczne o wysokiej rozdzielczości z oprogramowaniem 3D,
 • Aparat USG cyfrowy z głowicą convex, liniową, endcavitarną, objętościową z opcją Dopplera spektralnego, kolorowego, tkankowego- ACUSON ANTARES,
 • Archiwum wszystkich badań w systemie PACS,
 • Radiologiczny system informatyczny RIS.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku