O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

O. Dzienny Chemioterapii

Informacje ogólne

Głównym celem, jaki przyświecał stworzeniu Oddziału w strukturach naszego szpitala, było zapewnienie Pacjentom onkologicznym profesjonalnej terapii i opieki z jednoczesnym zachowaniem ich aktywności w życiu codziennym.

Zespół lekarski

Kierownikiem Oddziału jest dr n. med. Agnieszka Garncarek - I-Stopień Chorób Wewnętrznych, Specjalista Chemioterapii i Nowotworów, Specjalista Onkologii Klinicznej.

W skład zespołu wchodzą:

  • dr. n. med. Beata Anna Ziemba
  • lek. med. Dębicka Izabella
  • lek. med. Sikorska-Spyt Małgorzata Ewa
  • lek. med. Katarzyna Gabalewicz

Zakres działalności oddziału

  • konsultacje onkologiczne ( w tym leczenie hormonalne)
  • chemioterapia w trybie jednodniowym dziennym
  • ocena skuteczności leczenia oraz kontrole onkologiczne
  • leczenie przeciw bólowe
  • planowanie leczenia objawowego
  • profilaktyka nowotworów

Współpraca z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku