O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

O. Kardiologiczny

Informacje ogólne

Oddział Kardiologiczny SCM w Polanicy powstał w czerwcu 2017 roku w miejsce Oddziału Kardiologicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca i kontynuuje jego rolę jako centrum kardiologiczne dla Kotliny Kłodzkiej i dalszych okolic. Oddział posiada 21 łóżek, w tym 6 w sali intensywnej opieki. W ramach Oddziału Pracownia Hemodynamiki pełni ciągły 24-godzinny dyżur zawałowy dniem i nocą dbając o drożność naczyń wieńcowych pacjentów. Siłą oddziału jest kilkunastu kardiologów, których pełna zapału praca wsparta życzliwą pomocą zespołu pielęgniarek daje nadzieję chorym na zachowanie zdrowia i życia.

Zespół lekarski

 • Dr n. med. Wojciech Rubin - kierownik oddziału
 • Dr hab. n. med. Jarosław Zalewski
 • Dr n. med.  Paweł Szymkiewicz
 • Lek. med. Nina Hadaś-Grzelka
 • Lek. med. Michał Leśnikowski
 • Lek. med. Agnieszka Wysokińska
 • Dr n. med. Rafał Kleczyk
 • Dr n. med. Katarzyna Piotrowska
 • Lek. med. Grzegorz Chorzempa
 • Lek. med. Bernadetta Pasicka
 • Lek. med. Małgorzata Porębska
 • Lek. med. Grzegorz Hordyński
 • Lek. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska
 • Dr n. med. Joanna Szykowska-Styczyrz
 • Lek. med. Przemysław Wójcik
 • Lek. med. Marcin Wojtczak

Zakres działalności oddziału

 • Leczenie ostrych stanów kardiologicznych: przede wszystkim zawał mięśnia serca, zaburzenia rytmu serca, zaostrzenie niewydolności serca.
 • Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne na naczyniach wieńcowych: koronarografia, angioplastyka wieńcowa, wspomagane badaniami FFR i IVUS.
 • Implantacja urządzeń: stymulator serca, kardiowerter-defibrylator, urządzenia resynchronizujące (CRTP i CRTD).
 • Planowa kardiowersja elektryczna.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna układu krążenia, w tym USG przezprzełykowe, próba dobutaminowa.
 • Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna.
 • Przy oddziale działa Poradnia Kardiologiczna, w tym Poradnia Kontroli Stymulatorów Serca.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku