O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

O. Kardiologiczny

Od 1 listopada 2017 r . Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju realizuje program Kompleksowej Opieki po Zawale (KOS-Zawał). W ramach tego programu każdy pacjent leczony z powodu zawału mięśnia sercowego w Oddziale Kardiologii tutejszego szpitala ma zapewnione nielimitowane finansowanie przez NFZ kolejnych zabiegów wieńcowych i implantacji urządzeń - w razie wskazań, rehabilitacji kardiologicznej we współpracującym ośrodku sanatoryjnym oraz rocznej ambulatoryjnej opieki w Poradni Kardiologicznej tutejszego Szpitala. 

Wszystkie te świadczenia dla pacjentów uczestniczących w programie są nielimitowane. Dzięki temu odpowiednie leczenie może być przeprowadzone we właściwym czasie, bez zbędnego oczekiwania w  kolejce na termin zabiegu lub wizyty.

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku