O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

O. Kardiologiczny

W dn. 2.11.2018 w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Św. Jana Pawła II w Polanicy (SCM) został zainaugurowany program leczenia strukturalnych chorób serca – nieprawidłowych połączeń międzyprzedsionkowych.

Z udziałem dra hab. Grzegorz Smolki oraz dra Piotra Pysza w Sali hybrydowej SCM wykonano u 2 pacjentów zabiegi implantacji okluderów do przegrody międzyprzedsionkowej.

U pacjenta po 2 udarach mózgu prawdopodobnie związanych z obecnością przetrwałego otworu owalnego (PFO) został wszczepiony okluder zamykający PFO jako profilaktyka nawrotów udaru.

Z kolei u pacjentki z istotnym hemodynamicznie wrodzonym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) został wszczepiony okluder zamykający ASD jako profilaktyka rozwoju niewydolności serca. Oba zabiegi przebiegły bez powikłań.

 

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.