O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

O. Medycyny Paliatywnej

Informacje ogólne

Opieka paliatywna jest całościową, wszechstronną opieką nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia.
Obejmuje swym zakresem przede wszystkim:
• zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych
• pielęgnację i opiekę
• łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych

Praca personelu w oddziale opiera się na serdeczności, życzliwości, otwartości na cierpienie chorego i jego rodzinę. Staramy się poprawić jakość życia pacjenta w myśl słów św. M.M.Kolbe ,,Małe rzeczy z wielką czyń miłością”.

Zespół lekarski

Kierownikiem Oddziału jest lek. med. Małgorzata Meinert-Deptuła - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej.

Zakres działalności oddziału

Nasz oddział ma charakter bardziej domowy niż szpitalny. Pokoje są 1-2-3 osobowe, większość z osobnym węzłem sanitarnym. W oddziale mieści się pokój dziennego pobytu, który jest miejscem spotkań z bliskimi, rodziną, psychologiem, kapelanem.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń medycznych hospitalizowanego pacjenta oddział wyposażony jest w :

1.ssaki elektryczne
2.pompy infuzyjne
3.inhalatory
4.sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżynom.

Warunkiem przyjęcia na Oddział Medycyny Paliatywnej jest skierowanie z oddziału szpitalnego lub od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przyjęcia do oddziału realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku