O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA

Od 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
nie będą już udzielane w SCM S.A.

Zgodnie z nowymi przepisami Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju zakwalifikowało się do tzw. Sieci Szpitali  jako szpital ogólnopolski. W związku z powyższym z przykrością informujemy, ze ustawa nie pozwala na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Od 1 pażdziernika 2017 roku nocna i świateczna opieka zdrowotna w powiecie kłodzkim będzie świadczona przez:
- SP ZOZ w Kłodzku
- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej

  Zobacz pełną treść informacji (plik pdf)


Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Świadczenie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej to świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.


Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

     - w warunkach ambulatoryjnych,
     - w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
     - telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.


 Od 1-go stycznia 2013 r. Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy Zdroju oferuje świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia będą realizowane w dni powszednie w godzinach 18:00 – 8:00, w dni wolne od pracy całodobowo, w dwóch lokalizacjach:

 

POZ w Polanicy Zdrój

ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

+48 (74) 86 21 167

 

POZ w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 49

57-500 Bystrzyca Kłodzka

+48 (74) 81 11 577

 


Jednakże pamiętajmy - zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego - numer alarmowy - 999 lub 112.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku