O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Drodzy rodzice,

Przypominamy, że w SCM S.A. w Polanicy-Zdrój funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Ferie zimowe, jako czas odpoczynku od nauki szkolnej, mogą być dobrym okresem na podjęcie przez rodziców decyzji o kompleksowej rehabilitacji dzieci w naszym Ośrodku.

Oferujemy świadczenia z zakresu fizjoterapii wspomagane terapią logopedyczną, psychologiczną, terapią zajęciową, ćwiczeniami zbiorowymi w basenie, Salą doświadczania Świata oraz EEG Biofeedback.

Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci są udzielane na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.

Opieką rehabilitacyjną obejmujemy dzieci od 0 do 18 roku życia.

Informacje szczegółowe
dotyczące możliwości skorzystania
z ww. świadczeń
pod numerem telefonu 74 86 21 289. 

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku