O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

STACJA DIALIZ

Informacje ogólne

Stacja Dializ świadczy usługi z zakresu:

 • hemodializoterapia
 • dializoterapia otrzewnowa (CADO, ADO)
 • gościnne zabiegi hemodializ dla kuracjuszy z przewlekłą niewydolnością nerek.

 

Posiadamy 16 stanowisk dializacyjnych w tym:

 • 10 stanowisk wirusologicznie ujemnych,
 • 4 stanowiska dializacyjne anty-HBc (+),
 • 2 stanowiska dializacyjne HCV (+),
 • 1 stanowisko dializacyjne HBs (+),
 • 1 stanowisko dializ doraźnych i tymczasowych „nerka ostra”

Zespół lekarski

Kierownikiem Oddziału jest lek. med. Katarzyna Barańska-Bazan - specjalista nefrologii, specjalista chorób wewnętrznych

W skład zespołu wchodzą:

 • lek. med. Piotr Drożdż
 • lek. med. Grażyna Gongało-Lebiedź
 • lek. med. Miłosz Muszyński
 • lek. med. Jerzy Uzar
 • lek. med. Paweł Żukowski

Zakres działalności oddziału

 • leczenie nerkozastępcze chorych na przewlekłą chorobę nerek w stadium V
 • konsultacje nefrologiczne chorych z innych oddziałów szpitala.
 • szkolenie lekarzy i pielęgniarek dostosowane do potrzeb oddziału i szpitala.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku