O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

W dniu 4 marca 2017 roku Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju uczestniczyło w II Forum „Kobiety z pasją”.

Jednym z punktów Forum był wykład pana doktora Arkadiusz Świerczewskiego. Dotyczył on chorób nowotworowych kobiet. W przystępny, ale rzeczowy sposób pan Doktor tłumaczył, jak ważna jest profilaktyka i obserwacja własnego ciała. Zachęcał zgromadzone na sali panie, by korzystały z bezpłatnych programów przesiewowych, takich jak cytologia, mammografia czy kolonoskopia. W wymienionych programach uczestniczy nasz Szpital. Ponadto zaprezentował, jak poprawnie przeprowadzić samobadanie piersi. W przypadku zmian nie związanych z narządami rodnymi zapraszał do przyszpitalnych poradni specjalistycznych.

Pan Doktor nie był jedynym pracownikiem Szpitala, który zachęcał kobiety, by zadbać o zdrowie. Panie pielęgniarki Iwetta Majewska i Małgorzata Sidorowicz oraz położna Anna Tuszyńska zgromadzonym gościom wykonywały pomiar stężenia cukru we krwi i ciśnienia tętniczego. Pani położna uczyła na fantomie piersi przeprowadzać badanie piersi. Udzielały też odpowiedzi na wiele pytań związanych ze zdrowiem. Stoisko medyczne cieszyło się dużym powodzeniem.

Nasze uczestnictwo w Forum zaowocowało zaproszeniem ze strony organizatorów do dalszej współpracy.

 

 

 

 

 

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju otwarto nowoczesną Pracownię  Rezonansu Magnetycznego.      

 Uniwersytet III Wieku działający przy Wyższej Szkole Zarządzania w Kłodzku, zaprosił lekarzy Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. na spotkanie oraz wygłoszenie prelekcji.

Niedawno otrzymaliśmy od Pana Patrycjusza wyjątkowe i wzruszające podziękowania złożone na ręce lek. Mariusza Wysockiego - specjalisty chirurgii plastycznej.

Z radością pragniemy poinformować, że Pan prof. dr hab. Piotr Wójcicki – Kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej naszego Szpitala oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest autorem rozdziału pt. „Wady rozszczepowi twarzy”  w najnowszej publikacji z 2016 roku - „Chirurgia Dziecięca” pod redakcją M. Bagłaja oraz P. Kalicińskiego.

W dniu 18.09.2016r. Specjalistyczne Centrum Medyczne zaprosiło mieszkańców , kuracjuszy i gości odwiedzających Polanicę – Zdrój na Białą Niedzielę.


Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Starosta Kłodzki Pan Maciej Awiżeń przekazał na ręce Pielęgniarki Naczelnej  Pani Wioletty Dalidowicz bukiet kwiatów i list gratulacyjny z życzeniami wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym skierowanymi do wszystkich pielęgniarek i położnych.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku