O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

W dniu 7 marca 2019 roku Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. Polanica Zdrój zostało finalistą drugiej edycji Konkursu INSPIRACJE 2018 w kategorii „Bezpieczeństwo w szpitalu”

Inspiracje 2018

XXVIII Gala Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG) odbyła się 22 stycznia 2019 roku w Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Wyróżniono 20 przedsiębiorstw oraz przyznano 1 Nagrodę specjalną DNG za wkład w rozwój i promocję Dolnego Śląska. Dotychczas certyfikaty otrzymało 261 dolnośląskich przedsiębiorstw, wydano 669 certyfikatów jakości i wiarygodności gospodarczej, przyznano 44 Dolnośląskie Nagrody Gospodarcze (DNG) oraz wręczono 6 Nagród Specjalnych DNG.

Po raz pierwszy wśród nagrodzonych firm znalazło się Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju.

Kryteria oceny obejmowały warunki jakościowe, ekonomiczne, pracownicze i społeczne, jakie powinien spełniać kandydat do wyróżnienia DCG.

Więcej informacji na stronie:

http://dcg.forum.pl/dolnoslaskie-certyfikaty-gospodarcze-xxviii-edycji-rozdane/

http://forum.pl/site/show/id/317

XXVIII Gala Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG)

XXVIII Gala Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG)

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Kolejne nagrody rozdane!

W Warszawie odbyła się gala konkursu "Sukces Roku”. .
Podczas gali w warszawskim Zamku Królewskim najlepsi polscy menedżerowie i liderzy roku w poszczególnych kategoriach odebrali narody. Nagrody wręczał Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Nagrody przyznawane są od osiemnastu lat. W tym roku tytuł "Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne" otrzymał Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Statuetka "Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki prywatne" trafiła do rąk Pawła Żuka, prezesa zarządu i Artura Prusaczyka, wiceprezesa zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. Zwycięzcą w kategorii "Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital" jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Polanicki szpital został wyróżniony!
Renata Jażdż-Zaleska, Prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy- Zdroju, zastała wyróżniona w kategorii Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne. To już druga taka nagroda w dorobku Pani Prezes, w 2013 roku odebrała ją po raz pierwszy.

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Ranata Jażdż-Zaleska Manager Roku 2018

Nagrodę specjalną "Menedżera Zdrowia" za dokonania życia odebrał prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Jemu właśnie specjalną laudację poświęcił Łukasz Szumowski, minister zdrowia. – Przez lata był pan moim zawodowym mistrzem, a śląskie centrum wyznaczało nam standardy, do których chcieliśmy dążyć – mówił. Zembala, dziękując, zwrócił się do wszystkich laureatów. – Zamiast biadolić i komentować, bądźmy posłańcami czynu – mówił. – Cieszę się, że znalazłem się w gronie laureatów, którzy takimi posłańcami są – dodawał.

Gali konkursu "Sukces Roku" towarzyszyła konferencja "Priorytety w Ochronie Zdrowia". To cykliczna debata, podczas której poruszane są kluczowe problemy i bolączki systemu ochrony zdrowia. Eksperci i najważniejsi interesariusze systemu ocenili i wytyczyli także kierunki koniecznych zmian.

Źródło: Wydawnictwo Termedia.

 https://www.termedia.pl/mz/Badzmy-poslancami-czynu-czyli-statuetki-Sukcesu-Roku-wreczone,32683.html

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

 

W dniu 9-01-2019 otrzymaliśmy list gratulacyjny za zdobycie wysokiej pozycji w rankingu "Bezpieczny Szpital 2018 - Top 100".

Bezpieczny Szpital2018 - Top 100

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy rejestrację elektroniczną do poradni specjalistycznych - zachęcamy do korzystania

W ramach usług poradni proponujemy Państwu terapię psychologiczną, poradnictwo psychologiczne oraz pomoc psychologiczną w trudnej sytuacji życiowej. Z usług mogą korzystać zarówno dorośli, jak również młodzież i dzieci. Zadaniem poradni jest przede wszystkim pomoc w radzeniu sobie z rozmaitymi sytuacjami życiowymi, które mogą być obciążające i trudne do rozwiązania. W poradni wykorzystujemy różne formy pracy z pacjentem – poprzez diagnozę do psychoterapii, jeśli jest konieczna. Psychoterapia obecnie jest prowadzona metodą poznawczo – behawioralną, która skupia się na identyfikowaniu dezataptacyjnych myśli i wzorców zachowań, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Rodzaj świadczeń i ścieżkę pomocy dobieramy indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta.

Szczegóły już wkrótce

Dnia 28.12.2018 roku w oddziałach szpitalnych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II odbył się koncert Chóru Lutnia pod dyr. Witolda Jurana.

 

 

 

Szanowni Państwo

1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka przez internet- bez konieczności wizyty w urzędzie. Aby z niej skorzystać rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego i chwili wolnego czasu. To proste, szybkie, bezpieczne i w pełni bezpłatne narzędzie.

Nowa usługa to przede wszystkim oszczędność czasu rodziców, którzy w tym ważnym momencie życia mogą zamiast wizyty w urzędzie- spędzić go z nowym członkiem rodziny.

Więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie www.obywatel.gov.pl

 

SZANOWNI PAŃSTWO

INFORMUJEMY, ŻE 13 LISTOPADA 2018 ( WTOREK), ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWĘ REJESTRACJI GŁÓWNEJ SZPITALA.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku