O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne
Odznaczenia zawodowe „ZŁOTY CZEPEK”

W dniu 9 maja 2019 roku Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu wręczono odznaczenia zawodowe „ZŁOTY CZEPEK” Pielęgniarkom Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.:

Beacie Ślusarz

Lidii Niewiadomskiej

Izabeli Piwowar

Lilii Petertil

 

"DIAMENTOWY CZEPEK" otrzymała:

 Barbara Zielińska

 

Zarząd Spółki gratuluje otrzymanych odznaczeń i składa serdeczne podziękowania za trud codziennej pracy, cierpliwość, zaangażowanie, profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych usług życząc dalszych sukcesów zawodowych. Dziękujemy także pracownikom, którzy otrzymywali odznaczenia w minionych latach.

Obrona przewodu habilitacyjnego Dr med. P. Jaźwiec, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej SCM w Polanicy-Zdrój.

 

W dniu 10.04.2019 przed Radą Naukową Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wystąpił z publiczną obroną przewodu habilitacyjnego Dr med. P. Jaźwiec, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej SCM w Polanicy-Zdrój.

Temat rozprawy habilitacyjnej:

Znaczenie objętości kłębków szyjnych ocenianej metodą angiotomografii komputerowej tętnic szyjnych w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego.”

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest chorobą cywilizacyjną oraz najważniejszym czynnikiem ryzyka zgonów na całym świecie. Szacuje się, iż co siódmy zgon na świecie wynika z powikłań nadciśnienia tętniczego. W Polsce prawie 1/3 społeczeństwa choruje na nadciśnienie tętnicze. Według danych z badania NATPOL z 2011 roku problem nadciśnienia tętniczego w naszym kraju dotyczy około 10,45 mln osób w wieku 18-79 lat i około 0,95 mln osób powyżej 80 roku życia.

Ocena objętości kłębków szyjnych stała się możliwa dzięki rozwojowi nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej i wprowadzeniu do praktyki klinicznej wielorzędowej tomografii komputerowej.

Przewód habilitacyjny obejmował pięć głównych celów badawczych:

 1. Zmodyfikowanie standardowego protokołu angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych celem poprawy jakości wizualizacji kłębków szyjnych.

 2. Potwierdzenie zależności pomiędzy całkowitą sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą za pomocą angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych, a autonomiczną funkcją serca ocenianą na podstawie 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania EKG u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

 3. Potwierdzenie zależności pomiędzy szacowaną, sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą metodą angiografii tomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych, a zmiennością ciśnienia tętniczego (BPV) i ciśnieniem tętna (PP) w 24-godzinnym ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

 4. Potwierdzenie zmienności genetycznej układu renina-angiotensyna-aldosteron w odniesieniu do objętości kłębków szyjnych ocenianej za pomocą angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

 5. Potwierdzenie pomiędzy czynnikami środowiskowymi a szacowaną, sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą metodą angiografii tomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych.   

Po obronie dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec został zaproszony przez Prezesa Zarządu Renatę Jażdż-Zaleską na spotkanie, podczas którego gratulowała otrzymanego tytułu naukowego. Wyraziła również wdzięczność za dotychczasową współprace na rzecz Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II. Dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec otrzymał również kwiaty oraz drobny upominek od Zarządu spółki. Obecna na spotkaniu była również  p. Ewa Wrzesień- Zych Prokurent spółki, która dołączyła się do gratulacji.

 

 

 

 

 

Dnia 13.05.2019r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym odbyło się uroczyste otwarcie Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii, w którym udział wzięli wiceminister Janusz Cieszyński z Ministerstwa Zdrowia, Senator RP Aleksander Szwed, bp. Ignacy Dec, dyrektorzy okolicznych Szpitali oraz władze miast powiatu kłodzkiego.

Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Prezes Zarządu Renatę Jażdż-Zaleską, która w kilku słowach przybliżyła uczestnikom jak duże znaczenie w naszym regionie ma otwarcie takiej pracowni oraz dziękowała pracownikom za trud i zaangażowanie w wykonywaną prace. Następnie głos zabrał wiceminister, który mówił o zaangażowaniu Szpitala w pomysły ministerstwa m.in. w pilotaż e-recept oraz e-skierowań. Głos zabrał również Senator Aleksander Szwed, który odczytał i wręczył Pani Prezes list gratulacyjny z okazji otwarcia. Kolejną osobą przemawiającą był biskup Ignacy Dec. Gratulował otwarcia pracowni w tak szczególny dla katolików dzień, w rocznice objawień Matki Bożej Fatimskiej, której święto ustanowił patron szpitala św. Jan Paweł II. Na koniec przemówienia wręczył Panu Ministrowi ikonę Matki Boskiej a Pani Prezes wręczył Pierścień z okazji 15-lecia Diecezji Świdnickiej.

Jednym z dwóch głównych punktów uroczystości była prezentacja dr n.med. Wojciecha Rubina, Kierownika oddziału Kardiologii, pt. "Kompleksowe leczenie zawału serca". W swojej prezentacji przedstawił gościom jak pracuje serce oraz co się dzieje gdy dochodzi do zawału.

Prezentacje również przygotowała firma, która dostarczyła i zainstalowała w naszej pracowni angiograf. Opisała w niej zalety tego urządzenia oraz sposób działania. Bardzo ważną informacją było to, że znacznie zmniejszy się promieniowanie oddziaływujące na lekarza i pacjenta podczas zabiegu.

Korzystając z okazji, Pani Prezes podziękowała Dyrektorowi ds. Administracyjno-Technicznych Jerzemu Didykowi, za zaangażowanie w wykonywaną pracę związaną w przygotowanie i otwarcie nowej pracowni.

Część pierwszą zakończył panel dyskusyjny na którym omawiano przedstawione wcześniej prezentacje.

Drugą częścią uroczystości było oficjalne otwarcie pracowni czyli przecięcie wstęgi oraz poświęcenie przez księdza biskupa. Zaproszeni goście mogli z bliska obejrzeć angiograf, który widzieli podczas prezentacji firmy Synektik.

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

 


Czym jest e-recepta?


E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Największe zalety recepty elektronicznej:

 • czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,

 • dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją,

 • pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków – bez konieczności proszenia o odpis,

 • pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,

 • czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,

 • łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

E-receptę zrealizujesz w każdej aptece !!!!

O szczegóły zapytaj swojego lekarza

lub odwiedź stronę https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_erecepta

 


Czym jest e-skierowanie?


E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty). Docelowo wszystkie e-skierowania podobnie jak e-recepty będą dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta, zatem zawsze będziesz mieć do nich dostęp.

E-skierowanie zniesie obowiązek dostarczania skierowań w postaci papierowej, więc nie będzie już konieczności Twojej fizycznej obecności u usługodawcy, w celu zapisania na świadczenie (obecnie jesteś zobowiązany do dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni).

W trakcie pilotażu e-skierowania wystawiane są wewnętrznie pomiędzy komórkami Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. oraz innymi instytucjami biorącymi udział w pilotażu.

Największe zalety elektronicznego skierowania:

 • istnieje mniejsze ryzyko błędnego wystawienia e-skierowania,

 • e-skierowanie możesz zarejestrować telefonicznie bez konieczności wizyty w placówce,

 • informacje o skierowaniu są zawsze dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl,

 • masz możliwość śledzenia historii leczenia.

 

O szczegóły zapytaj swojego lekarza

lub odwiedź stronę https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_eskierowanie

 

źródło: https://pacjnet.gov.pl

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki satysfakcji z pracy, zadowolonych i współpracujących pacjentów,

tego aby Wasza praca była doceniana, wszystkiego najlepszego życzy Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Rozliczeń

Medycznych oraz Zarząd SCM im. św. Jana Pawła II S.A.

W dniu 7 marca 2019 roku Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. Polanica Zdrój zostało finalistą drugiej edycji Konkursu INSPIRACJE 2018 w kategorii „Bezpieczeństwo w szpitalu”

Inspiracje 2018

XXVIII Gala Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG) odbyła się 22 stycznia 2019 roku w Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Wyróżniono 20 przedsiębiorstw oraz przyznano 1 Nagrodę specjalną DNG za wkład w rozwój i promocję Dolnego Śląska. Dotychczas certyfikaty otrzymało 261 dolnośląskich przedsiębiorstw, wydano 669 certyfikatów jakości i wiarygodności gospodarczej, przyznano 44 Dolnośląskie Nagrody Gospodarcze (DNG) oraz wręczono 6 Nagród Specjalnych DNG.

Po raz pierwszy wśród nagrodzonych firm znalazło się Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju.

Kryteria oceny obejmowały warunki jakościowe, ekonomiczne, pracownicze i społeczne, jakie powinien spełniać kandydat do wyróżnienia DCG.

Więcej informacji na stronie:

http://dcg.forum.pl/dolnoslaskie-certyfikaty-gospodarcze-xxviii-edycji-rozdane/

http://forum.pl/site/show/id/317

XXVIII Gala Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG)

XXVIII Gala Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG)

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Kolejne nagrody rozdane!

W Warszawie odbyła się gala konkursu "Sukces Roku”. .
Podczas gali w warszawskim Zamku Królewskim najlepsi polscy menedżerowie i liderzy roku w poszczególnych kategoriach odebrali narody. Nagrody wręczał Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Nagrody przyznawane są od osiemnastu lat. W tym roku tytuł "Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne" otrzymał Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Statuetka "Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki prywatne" trafiła do rąk Pawła Żuka, prezesa zarządu i Artura Prusaczyka, wiceprezesa zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. Zwycięzcą w kategorii "Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital" jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Polanicki szpital został wyróżniony!
Renata Jażdż-Zaleska, Prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy- Zdroju, zastała wyróżniona w kategorii Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne. To już druga taka nagroda w dorobku Pani Prezes, w 2013 roku odebrała ją po raz pierwszy.

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Ranata Jażdż-Zaleska Manager Roku 2018

Nagrodę specjalną "Menedżera Zdrowia" za dokonania życia odebrał prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Jemu właśnie specjalną laudację poświęcił Łukasz Szumowski, minister zdrowia. – Przez lata był pan moim zawodowym mistrzem, a śląskie centrum wyznaczało nam standardy, do których chcieliśmy dążyć – mówił. Zembala, dziękując, zwrócił się do wszystkich laureatów. – Zamiast biadolić i komentować, bądźmy posłańcami czynu – mówił. – Cieszę się, że znalazłem się w gronie laureatów, którzy takimi posłańcami są – dodawał.

Gali konkursu "Sukces Roku" towarzyszyła konferencja "Priorytety w Ochronie Zdrowia". To cykliczna debata, podczas której poruszane są kluczowe problemy i bolączki systemu ochrony zdrowia. Eksperci i najważniejsi interesariusze systemu ocenili i wytyczyli także kierunki koniecznych zmian.

Źródło: Wydawnictwo Termedia.

 https://www.termedia.pl/mz/Badzmy-poslancami-czynu-czyli-statuetki-Sukcesu-Roku-wreczone,32683.html

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

 

W dniu 9-01-2019 otrzymaliśmy list gratulacyjny za zdobycie wysokiej pozycji w rankingu "Bezpieczny Szpital 2018 - Top 100".

Bezpieczny Szpital2018 - Top 100

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy rejestrację elektroniczną do poradni specjalistycznych - zachęcamy do korzystania

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.