O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę oraz występowaniem infekcji grypowych wprowadzono ograniczenia wizyt pacjentów hospitalizowanych w tutejszym szpitalu.

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju otwarto nowoczesną Pracownię  Rezonansu Magnetycznego.      

 Uniwersytet III Wieku działający przy Wyższej Szkole Zarządzania w Kłodzku, zaprosił lekarzy Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. na spotkanie oraz wygłoszenie prelekcji.

Niedawno otrzymaliśmy od Pana Patrycjusza wyjątkowe i wzruszające podziękowania złożone na ręce lek. Mariusza Wysockiego - specjalisty chirurgii plastycznej.

Z radością pragniemy poinformować, że Pan prof. dr hab. Piotr Wójcicki – Kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej naszego Szpitala oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest autorem rozdziału pt. „Wady rozszczepowi twarzy”  w najnowszej publikacji z 2016 roku - „Chirurgia Dziecięca” pod redakcją M. Bagłaja oraz P. Kalicińskiego.

W dniu 18.09.2016r. Specjalistyczne Centrum Medyczne zaprosiło mieszkańców , kuracjuszy i gości odwiedzających Polanicę – Zdrój na Białą Niedzielę.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi pełnopłatnej jaką jest konsultacja dietetyczna, którą prowadzi Pani Dietetyk Anita Kubik

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku