O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

W dn. 21.08.2018 nastąpiła inauguracja kardiologicznych zabiegów w sali hybrydowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdrój. Pacjentka 63 l. z wykazaną w koronarografii chorobą wieńcową trójnaczyniową prosiła o leczenie przezskórne, a nie kardiochirurgiczne. Wykonaliśmy więc w pierwszym etapie skuteczne udrożnienie przewlekle zamkniętej tętnicy LAD z wszczepieniem 3 stentów DES. Zabieg wykonany z podwójnego dostępu promieniowego, a więc bez nakłuwania tętnicy udowej.

Sala hybrydowa SCM Polanica Zdrój

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.