Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko_2022 w Specjalistycznym Centrum Medycznym

2023-05-17 Drukuj widoczne
2023-05-17 SCM Szpital

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których są stosowane te urządzenia;

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Jednostka prowadzi ocenę narażenia:

  • pracowników metodą dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu;
  • osób z ogółu ludności- pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekroczone limity dawek określonych przepisami prawa.

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych
w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez Jednostkę, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Sporządził: Inspektor Ochrony Radiologicznej Ewa Czachor tel. w 343