Informacja

2021-12-29 Drukuj widoczne
2021-12-29 SCM Szpital

Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY nr 2019/1937 z dnia 23-10-2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unii,  uprzejmie informujemy, że zgłoszeń w tym zakresie można dokonać na adres: zgloszenia@scm.pl oraz poprzez formularz zgłoszeniowy wybierając opcję: „Zgłoś nieprawidłowość”.