Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju.

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju.

Beneficjent: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

Realizacja projektu polegała będzie na budowie systemu trigenaracyjnego, który wpłynie na obniżenie kosztów uzyskiwania energii cieplnej niezbędnej do funkcjonowania szpitala,
oraz obniżenie o 34% emisji CO2 do atmosfery, poprawę jakości środowiska naturalnego na Dolnym Śląsku i promowanie działań ekologicznych.

Nr projektu: RPDS.03.05.00-02-0012/18-00