Kolejki oczekujących – WAŻNE

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Szanowny Pacjencie

Informując o rezygnacji z wizyty w poradni dajesz szansę na wcześniejszą wizytę pozostałym oczekującym pacjentom i tym samym przyczyniasz się do skracania kolejek oczekujących.

Nie zgłoszenie się lub rezygnacja z wizyty bez powiadomienia nie daje możliwości przyśpieszenia wizyty kolejnym pacjentom, co skutkuje zaburzeniem czasu oczekiwania oraz publikowaniem niewłaściwych informacji o kolejkach oczekujących.

Dla przykładu:

W miesiącu październiku liczba wizyt niezrealizowanych wynosiła aż 598, a w miesiącu listopadzie 467 wizyt.

Łącznie w skali 3 miesięcy liczba niezrealizowanych wizyt w poradniach specjalistycznych stanowiła ok. 14%.

 W celu ułatwienia dostępu do świadczeń ambulatoryjnych zwracamy się zatem z prośbą o zgłaszanie się do poradni specjalistycznych zgodnie z wyznaczonym terminem wizyty.

W przypadku braku możliwości zrealizowania wizyty lub rezygnacji konieczne jest powiadomienie w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Telefony kontaktowe:

Rejestracja – 74 86 21 180;

Rejestracja do poradni chirurgii plastycznej, logopedycznej, ortodontycznej, foniatrycznej, chirurgii szczękowej – 74 86 21 181;

Rejestracja do poradni chirurgii urazowej – 74 86 21 182;

Koordynator pracy poradni – 74 86 21 280