„AKTUALIZACJA” KOMUNIKAT DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I APTEK W SPRAWIE SZCZEPIEŃ COVID-19

2020-12-16 SCM Szpital

Informujemy, że szczepienia tzw. grupy „0” tj. pracowników sektora ochrony zdrowia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w naszej placówce 5 stycznia br.

Terminy szczepień dla osób zadeklarowanych będą przekazywane telefonicznie.


Aktualizacja 31.12.2020r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że termin zapisywania pracowników sektora ochrony zdrowia do szczepień przeciw COVID 19 został wydłużony do 14.01.2021 r.

W celu sprawnego przebiegu szczepień zwracamy się z prośbą do osób, które zadeklarowały chęć szczepień przeciw COVID 19, aby przed wyznaczonym dniem szczepienia zapoznali się ze skróconą informacją dla pacjenta („Skrocona_informacja_dla_pacjenta.pdf”) oraz z kwestionariuszem szczepienia wraz z oświadczeniem („kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem.pdf”), który należy dostarczyć lekarzowi kwalifikującemu w dniu szczepienia.

Przypominamy również, że osoba która nie złożyła oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, musi powyższe oświadczenie złożyć do dnia szczepienia.

Materiały informacyjne dotyczące szczepień publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Koordynator szczepień SCM S.A. M. Mrowiec, tel. 74 86 21 286


Aktualizacja 23.12.2020r.

Zwracamy się do wszystkich podmiotów, które zgłosiły pracowników do szczepień przeciw COVID 19, aby w terminie do 28.12.2020r. do godz. 10:00 dostarczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wcześniejszymi informacjami. Oświadczenie to jest dokumentem obligatoryjnym dla osób przystępujących do szczepień.

Harmonogramy szczepień dla pracowników zgłoszonych przez jednostki zewnętrzne zostaną ustalone i przekazane bezpośrednio do pracowników wskazanych jako osoby koordynujące z Państwa strony.

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem DOW NFZ z dnia 22.12.2020 r. (link do komunikatu) oraz załączonymi plikami.

Koordynator szczepień Szpitala SCM S.A


Wydłuża się termin składania zgłoszeń do 27.12.2020r.


Informujemy, że Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
w Polanicy- Zdroju zostało wyznaczone jako szpital węzłowy do prowadzenia szczepień
w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID 19.

Prosimy o zgłaszanie PLACÓWEK MEDYCZNYCH oraz APTEK zainteresowanych przeprowadzeniem szczepień wśród swoich pracowników.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, określenie pracownik medyczny/niemedyczny, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail do koordynatora: poz@scm.pl do dnia 27.12.2020r. włącznie na udostępnionym poniżej formularzu.

Wykaz powinien zostać zabezpieczony hasłem. Hasło należy podać inną drogą komunikacji np. telefonicznie.

Zgodnie z wytycznymi MZ pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Telefon kontaktowy: 74 86 21 285 lub 74 66 34 332 lub 74 86 21 286