KOMUNIKAT dot. sytuacji epidemiologicznej

2022-07-08 Drukuj widoczne
2022-07-08 SCM Szpital

Szanowni Pacjenci i Odwiedzający,

W związku ze zmianami sytuacji epidemiologicznej zakażeń COVID-19, uprzejmie przypominamy o zalecanym sposobie bezpiecznego zachowania się w czasie przebywania na terenie SCM S.A.

  1. Pacjenci przebywający na terenie SCM S.A. są zobowiązani do zakrywania nosa i ust za pomocą maseczek, częstej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego przez cały czas pobytu.
  2. Pacjenci z objawami grypopodobnymi, złym samopoczuciem lub w innej sytuacji wskazującej na zakażenie COVID-19 proszeni są o informowanie telefoniczne o tym fakcie personel szpitala przed przyjęciem.
  3. Sytuacja zdrowotna określona w pkt 2 powoduje konieczność zgłoszenia się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem ustalenia przyczyn pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i ponownego ustalenia terminu udzielania świadczenia zdrowotnego w SCM S.A.
  4. Po przybyciu do szpitala pacjent udaje się do rejestracji, która kieruje do miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego (oddział szpitalny, pracownia, poradnia).
  5. Jeśli jest to możliwe prosimy przychodzić bez osób towarzyszących.
  6. Po przyjęciu do oddziału szpitalnego maseczkę należy zakładać każdorazowo w sytuacji opuszczania sali, gdy do sali wchodzi personel, gdy odległość od innych osób przebywających na sali wynosi mniej niż 2 m. Opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Pacjent zakłada maseczkę i dezynfekuje lub myje ręce każdorazowo przed opuszczeniem pomieszczenia.
  7. Zaleca się ograniczenie do minimum ilości przynoszonych rzeczy osobistych.