Leczenie bólu kręgosłupa

2020-10-01 Drukuj widoczne

Leczenie bólu kręgosłupa

Rdzeń kręgowy oraz korzenie nerwowe biegnące w kanale kręgowym są osłonięte oponą twardą, która chroni delikatne struktury nerwowe. Przestrzeń pomiędzy ścianą kanału kręgowego a oponą twardą nazywana jest przestrzenią nadtwardówkową, inaczej epiduralną. To właśnie w to miejsce mogą być podawane przeciwzapalne leki steroidowe tak, aby uzyskać maksymalne stężenie leku w miejscu gdzie dochodzi do uszkodzenia. Preparatów, które można podać nadtwardówkowo jest wiele, często stosowane są np. deksametazon, metyloprednizolon, betametazon. W stosunku do leków doustnych miejscowe podawanie leków pozwala uzyskać znacznie wyższe stężenia leku w ognisku zapalnym przy znacznie mniejszym działaniu na inne narządy, przez co minimalizuje się częstość występowania działań niepożądanych, np. choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Istnieje kilka metod wstrzykiwania leków steroidowych do przestrzeni nadtwardówkowych, najczęściej stosowane to:

Droga interlaminarna

Igła wprowadzana jest pomiędzy blaszki łuków kręgów (blaszka łuku kręgu to w języku angielskim lamina, stąd nazwa). Technicznie najprostsza metoda, użycie aparatu rentgenowskiego ułatwia prawidłowe wprowadzenie igły. W tym wypadku konieczne jest podanie dość dużej ilości leku, najczęściej 5-10 ml, nie należy tą drogą podawać leków miejscowo znieczulających, np. lignokainy.

Droga transforaminalna

Lek wprowadzany jest za pomocą zakrzywionej igły przez otwór międzykręgowy. Głównym wskazaniem do wykonania epiduralnej iniekcji sterydowej jest ból. Najlepsze efekty uzyskuje się w leczeniu bólu o charakterze korzeniowym, promieniującym do kończyny dolnej. Zależnie od źródła skuteczność tej metody przy transforaminalnym podaniu leku w leczeniu rwy kulszowej wynosi ok. 60-80%, w przypadku drogi interlaminarnej skuteczność jest mniejsza, wynosi ok. 50%. Skuteczność iniekcji steroidowych w leczeniu bólu dolnego odcinka kręgosłupa jest mniejsza, wynosi 25-50%

Wykonanie zabiegu

Edpiduralne iniekcje steroidowe należy wykonywać wyłącznie w znieczuleniu miejscowym, współpraca z pacjentem ma kluczowe znaczenie. Przed zabiegiem można doustnie stosować łagodne leki uspokajające, np. midazolam. Zabieg trwa około 5-15 minut w zależności od poziomu oraz indywidualnych cech anatomicznych, ból zazwyczaj jest niewielki. Zazwyczaj dla uzyskania najlepszego rezultatu konieczne jest podanie 2-3 dawek leku w odstępach 6-8 tygodniowych. Pacjenci, u których nie doszło do zadowalającej poprawy po pierwszym podaniu leku zazwyczaj nie uzyskają poprawy po następnych dawkach.

Kontakt

Informacje o zabiegach pełnopłatnych

519 560 220
571 324 759
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Rejestracja do poradni pełnopłatnych

osobiście lub telefonicznie
74 86 21 259
poniedziałek 10.00-14.30
wtorek, środa, czwartek – 10.00-17.00
piątek – 10.00-16.00

Adres

ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Kontakt

Specjaliści świadczący usługi

neurochirugia -lek.med. Władysław Dacko - specjalista neurochirurgii

Specjalista neurochirurgii, pracuje w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju na Oddziale Neurochirurgicznym. Przeczytaj artykuł: […]