Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny

2020-10-15 SCM Szpital

Działając na podstawie zobowiązania Wojewody Dolnośląskiego do zorganizowania dodatkowego zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że w ramach struktur naszej jednostki Oddział Rehabilitacji Neurologicznej zostaje przystosowany do realizacji powyższego zadania jako Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny.