Odwiedziny pacjentów

2022-05-31 Drukuj widoczne
2022-05-31 SCM Szpital
Zasady odwiedzin pacjentów

Wyciąg z zarządzenia nr 88/2022 Prezesa Zarządu
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
z dnia 30.05.2022 r.

 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się od poniedziałku do piątku od 1300 do 1900, w soboty, niedziele, święta od godz. 1000 do 1800 przy bezwzględnym, rygorystycznym zachowaniu reżimu sanitarnego.
 2. Za przestrzeganie reżimu sanitarnego uważa się zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną, mycie lub/i dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z sali chorego, zachowanie dystansu społecznego.
 3. W sali chorego może jednoczasowo przebywać tylko 1 osoba odwiedzająca, niezależnie od liczby pacjentów przebywających w danej sali, a w szczególnych przypadkach 2 osoby np. wizyty pożegnalne z pacjentem.
 4. Osoby odwiedzające obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz wchodzenia do innych pomieszczeń w szpitalu aniżeli sala pobytu odwiedzanego pacjenta.
 5. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji np. katar, kaszel, gorączka, ból gardła.
 6. W sytuacjach konieczności zastosowania izolacji pacjenta (np. identyfikacja biologicznego czynnika alarmowego) lub innych okolicznościach uzasadniających zasadność ograniczenia kontaktu pacjenta z osobami odwiedzającymi, kierownik oddziału lub koordynujący oddziałem są zobowiązani do poinformowania pacjenta i jego bliskich o przyczynach i sposobie ograniczenia odwiedzin.
 7. Jeżeli koniecznym jest zastosowanie przez odwiedzających środków ochrony indywidualnej zapewnić je powinien oddział, w którym przebywa odwiedzany pacjent.
 8. Osoba odwiedzająca przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie powinna bezwzględnie umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Personel oddziału jest zobowiązany do poinformowania pacjentów i odwiedzających o sposobie prawidłowego postępowania ze środkami ochrony indywidualnej oraz obowiązujących zasadach w czasie odwiedzin.
 10. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej, itp.) dostarczanych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, tak aby wszystkie artykuły się zmieściły w szafce przyłóżkowej pacjenta.
 11. Czas odwiedzin pacjentów powinien być dostosowany do aktualnych warunków epidemiologicznych i organizacyjnych w danym oddziale, stanu zdrowia pacjenta oraz respektujący potrzeby innych pacjentów.