20200131 -Ogłoszenie o konkursie – Udzielanie świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200131 -Ogłoszenie o konkursie – Udzielanie świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej

z dn. 2020-03-20

1. Udzielanie świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.39.2020)

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 z późn. zm)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielania świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej

 

wybrano  ofertę Pani :

  1. Grażyny Semeniak prowadzącej działalność gospodarczą: Grażyna Semeniak Prywatny Gabinet Rehabilitacji z siedzibą: 57-530 Międzylesie, ul. Wojska Polskiego 40/3.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 118,88 KB (pdf) Pobierz plik