20200205- Ogłoszenie o konkursie – Wykonywanie czynności i procedur Lekarza POZ DOP.1101.40.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200205- Ogłoszenie o konkursie – Wykonywanie czynności i procedur Lekarza POZ DOP.1101.40.2020

z dn. 2020-02-05:

1. Wykonywanie czynności i procedur lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2018 r. poz. 160 z późń. zm.)

Ogłasza konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie czynności i procedur lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 448,91 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-03-03:

1. Wykonywanie czynności i procedur lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654 z późn. zm)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 Wykonywania czynności i procedur lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

W wyniku w/w postępowania wybrano ofertę złożoną   przez lekarza:

 

  1. Mirosława Olkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem: „LITHOMED” Olkiewicz Mirosław z siedzibą : 57-320 Polanica Zdrój, Al. Róż 22.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 126,17 KB (pdf) Pobierz plik