20200212 -Ogloszenie o konkursie: 1/ Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 2/ Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki w oddziałach szpitalnych DOP.1101.41.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200212 -Ogloszenie o konkursie: 1/ Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 2/ Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki w oddziałach szpitalnych DOP.1101.41.2020

z dn. 2020-02-12:

1. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym.

2. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki w oddziałach szpitalnych.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2018 r. poz. 160 z późń. zm.)

Ogłasza konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym.

2. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie441,18 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-02-25:

1. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym.

2. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarki w oddziałach szpitalnych.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 z późn. zm)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wykonywania czynności i procedur pielęgniarki instrumentariuszki w  Bloku Operacyjnym oraz wykonywania czynności i procedur  pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

 

wybrano  ofertę :

  1. Agnieszki Smolak prowadzącej działalność gospodarczą pod adresem: Agnieszka Smolak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska z siedzibą: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, 1 Maja 8.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu123,24 KB (pdf) Pobierz plik