20200214 – Ogloszenie o konkursie: Wykonywanie czyności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w zakresie neurochirurgii DOP.1101.42.2020

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200214 – Ogloszenie o konkursie: Wykonywanie czyności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w zakresie neurochirurgii DOP.1101.42.2020

z dn. 2020-02-14:

1) Wykonywanie procedur i czynności lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w zakresie neurochirurgii

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)
Ogłasza konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) Wykonywanie procedur i czynności lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w zakresie neurochirurgii

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 444,60 KB (pdf) Pobierz plik

z dn. 2020-03-23:

1) Wykonywanie procedur i czynności lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w zakresie neurochirurgii

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.42.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia z zakresu neurochirurgii

W wyniku w/w postępowania wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1. Władysława Dacko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:Władysław Dacko Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą: 55-020 Mędłów, ul. Długopolska 21.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 125,77 KB (pdf) Pobierz plik