Anestezjologia lekarze

2020-10-30 Drukuj widoczne

Anestezjologia lekarze

Sprawowanie kierownictwa oddziałem, wykonywanie czynności lekarskich, zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie Anestezjologia DOP.1101.7.2021 464,88 KB (pdf) Pobierz plik
Zmieniające ogłoszenie DOP.1101.7.2021 188,47 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

(DOP.1101. 7 .2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018r, 2190 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Sprawowanie kierownictwa Oddziałem w powiązaniu z wykonywaniem czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wybrano ofertę:

Lek. Henryka Szlemp prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Henryk Szlemp Specjalista Anestezjolog z siedzibą: 57-300 Kłodzko, ul. Walecznych 25/1

  1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

postępowanie unieważniono.