Koordynowanie pracą personelu pielęgniarskiego i niższego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2020-11-16 Drukuj widoczne

Koordynowanie pracą personelu pielęgniarskiego i niższego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Plik do pobrania w PDF

Pliki do pobrania

Ogłoszenie DOP.1101.13.2021 452,52 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO (DOP.1101.13.2021)

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2018, poz. 160 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Koordynowania pracą personelu pielęgniarskiego i niższego w Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii w zakresie intensywnej terapii w powiązaniu z wykonywaniem czynności i procedur pielęgniarskich

wybrano ofertę:

Bogumiły Bieleckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Studio Pielęgniarskie Bielecka Bogumiła z siedzibą w Kłodzku, ul. Jana Długosza nr 58