Oferta pracy – Diagnosta Laboratoryjny

2024-05-14 Drukuj widoczne

Oferta pracy – Diagnosta Laboratoryjny

Do zadań pracownika należy  :

 • Pobieranie materiału do badań,
 • Rejestracja próbek i wstępna obróbka materiału,
 • Praca w laboratoryjnym systemie informatycznym,
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Obsługa aparatury medycznej,
 • Autoryzacja badań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 •             tytuł diagnosty laboratoryjnego
 • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

 

mile widziane doświadczenie zawodowe

Oferujemy:

 • umowa o pracę

lub

 • umowa zlecenie

do dnia 30.06.2024r.  włącznie

w dziale kadr

 

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.