Oferta pracy- DIAGNOSTA LABORATORYJNY

2022-02-07 Drukuj widoczne

Oferta pracy- DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Do zadań pracownika należy  :

-wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej ( oznaczenie grup  krwi, wykonywanie prób zgodności, identyfikacja przeciwciał),

-praca w systemie teleinformatycznym,

-autoryzacja wyników,

-obsługa aparatury badawczej,

-zamawianie krwi i jej składników do Banku Krwi oraz wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych

 

Wymagania:

-wykształcenie wyższe,

-minimum roczne doświadczenie w pracy z zakresu immunologii transfuzjologicznej

-aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,

-uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 

Oferujemy:

  • umowa o pracę

lub

  • umowa zlecenie

do dnia 31.03.2022r.  włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.