Oferta Pracy : Dyrektor ds.Administracyjno – Technicznych

2023-08-07 Drukuj widoczne

Oferta Pracy : Dyrektor ds.Administracyjno – Technicznych

Wymagania: Inżynier budownictwa lub inżynier architekt z uprawnieniami nadzoru budowlanego

Oferujemy : Umowa o pracę

do dnia 30.09.2023r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.