OFERTA PRACY: DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

2023-09-13 Drukuj widoczne

OFERTA PRACY: DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Wymagania:

Wykształcenie wyższe – inżynier budownictwa lub inżynier architekt z uprawnieniami min.:

– konstrukcyjno- budowlanymi

-architektonicznymi

-do kierowania, nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,cieplnych, wentylacyjnych.

Obsługa komputera (EXEL,WORD)

Umiejętność organizacji pracy własnej

Oferujemy pracę w wymiarze: pełny etat

umowa o pracę

 

      do dnia 30.09. 2023 r. włącznie

        w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.