OFERTA PRACY Fizjoterapeuta w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi

2022-07-06 Drukuj widoczne

OFERTA PRACY Fizjoterapeuta w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi

Do zadań fizjoterapeuty należy:

Prowadzenie usprawniania ruchowego pacjenta zgodnie z ustalonym programem, w ścisłej współpracy z lekarzem koordynującym.

Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta oraz dostosowanie programu rehabilitacji do aktualnego stanu dziecka.

Prowadzenie dokumentacji oceny funkcjonalnej pacjenta i wykonywanych zabiegów.

Prowadzenie rejestracji oraz gabinetu Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.

Prowadzenie instruktarzu pacjenta lub jego rodziny w zakresie szeroko pojętej fizjoterapii.

Aktywizowanie pacjenta oraz jego rodzinę do czynnego udziału w procesie usprawniania.

Współpraca z innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego w realizacji programu rehabilitacji.

Utrzymanie sprawności i czystości sprzętu rehabilitacyjnego.

Uczestnictwo w innych pracach i zadaniach zespołu rehabilitacyjnego, także w różnego typu szkoleniach celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP, p/pożarowych oraz wewnętrznych zarządzeń, wytycznych i instrukcji funkcjonujących w SCM.

Wymagania:

-lic. lub mgr fizjoterapii z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi lub wieku rozwojowego

-mile widziane ukończone specjalistyczne szkolenia: NDT Bobath, Vojty, SI

-umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

  • umowa o pracę

lub

  • umowa zlecenie

lub

  • kontrakt

możliwość zdobywania nowych kwalifikacji

praca w zgranym zespole

możliwość rozwijania wiedzy dot. rehabilitacji dzieci

do dnia 31.08.2022 r.  włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.

 

Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie

na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko fizjoterapeuta w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana  Pawła II  S.A.

                                                                                           ……………………………………………………………

                                                                                                                                        Data i podpis osoby

                                                                                                                               ubiegającej się o zatrudnienie