Oferta pracy: Główny Informatyk

2021-09-07 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Główny Informatyk

Zadania Głównego Informatyka:

Nadzór nad infrastrukturą informatyczną w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz lokalnej sieci telefonicznej SCM S.A., nadzór nad zabezpieczeniem sprzętu komputerowego i telefonicznego w SCM S.A., zarządzanie serwerem strony internetowej i poczty elektronicznej SCM S.A., opracowywanie instrukcji oraz zasad postępowania w zakresie wykorzystania systemów informatycznych, administrowanie środowiskiem serwerowym oraz serwerami, administrowanie siecią komputerową SCM S.A.

 

Wymagania:

Tytuł  magistra informatyki lub tytuł magistra o kierunku technicznym, matematycznym oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki oraz dodatkowo kursy/uprawnienia dotyczące obsługi sieci komputerowych.

Oferujemy :

umowa o pracę

umowa zlecenie

kontrakt

możliwość zdobywania nowych kwalifikacji

do dnia 31.10.2021 r. włącznie

        w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.