Oferta pracy INFORMATYK

2021-09-15 Drukuj widoczne

Oferta pracy INFORMATYK

Zadania do wykonania na stanowisku informatyka:

  • Administracja oraz zarządzanie serwerami Windows i Linux,
  • pomoc przy instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
  • nadzór i administracja nad bazami Oracle,
  • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu systemów medycznych funkcjonujących w jednostce,
  • prowadzenie szkoleń i zapewnienie pomocy użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń komputerowych,
  • znajomość środowiska Windows (również dla stacji roboczej pracującej w domenie),
  • wykonywanie / weryfikacja/ testowanie kopii bezpieczeństwa danych.
  • nadzór i administracja szpitalnych systemów HIS.

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu informatycznym,
  • dobra znajomość budowy, działania obsługi urządzeń komputerowych i stosowanych systemów z rodziny Microsoft Windows oraz Linux,
  • podstawowa znajomość języka SQL-baza danych Oracle,
  • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
  • skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań,
  • odporność na pracę pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

  • znajomość oprogramowania Infomedica / AMMS,
  • znajomość funkcjonowania sprzętu medycznego,

Oferujemy :

umowa o pracę

umowa zlecenie

możliwość zdobywania nowych kwalifikacji

 

do dnia 31.10.2021r. r. włącznie

        w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.