Oferta pracy: Informatyk

2022-07-25 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Informatyk

Zadania do wykonania na stanowisku informatyka:

 • Administracja oraz zarządzanie serwerami Windows i Linux,
 • pomoc przy instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • nadzór i administracja nad bazami Oracle,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu systemów medycznych funkcjonujących w jednostce,
 • prowadzenie szkoleń i zapewnienie pomocy użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń komputerowych,
 • znajomość środowiska Windows (również dla stacji roboczej pracującej w domenie),
 • wykonywanie / weryfikacja/ testowanie kopii bezpieczeństwa danych.
 • nadzór i administracja szpitalnych systemów HIS.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu informatycznym,
 • dobra znajomość budowy, działania obsługi urządzeń komputerowych i stosowanych systemów z rodziny Microsoft Windows oraz Linux,
 • podstawowa znajomość języka SQL-baza danych Oracle,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań,
 • odporność na pracę pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania Infomedica / AMMS,
 • znajomość funkcjonowania sprzętu medycznego,

Oferujemy :

umowa o pracę

umowa zlecenie

możliwość zdobywania nowych kwalifikacji

do dnia 31.12.2022r.  włącznie

        w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.