Oferta pracy: KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA/ DIETETYK

2021-04-21 Drukuj widoczne

Oferta pracy: KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA/ DIETETYK

zakres obowiązków:

 • przygotowanie harmonogramu pracy działu Żywienia i bufetu szpitalnego,
 • zabezpieczenie ciągłości pracy działu żywienia i bufetu szpitalnego,
 • zabezpieczenie prawidłowego toku produkcji posiłków i ich wydawania,
 • kontrola jakości posiłków,
 • nadzorowanie systemu HACCP, aktualizacja systemu oraz szkoleń pracowników,
 • realizacja planu szkoleń,
 • realizacja rocznego harmonogramu audytów wewnętrznych,
 • przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej dla zleceniobiorców świadczących usługi w dziale żywienia,
 • przygotowywanie dokumentów z zakresu zamówień publicznych na potrzeby działu żywienia,
 • kontrola czystości pomieszczeń działu żywienia,
 • kontrola przygotowania próbek żywności,
 • współpraca z dostawcami,
 • kontrola dostawców,
 • kontrola maszyn i urządzeń w dziale żywienia, pilnowanie terminowych serwisów i przeglądów,
 • uczestniczenie w kontroli PSSE i realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • organizacja cateringów.

Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie kierunkowe (gastronomiczne, dietetyczne lub administracyjne),
 •        umiejętności organizacyjne,
 •        umiejętność pracy w zespole,
 •    znajomość zasad żywienia zbiorowego

   Dietetyk

zakres obowiązków:

 • ścisła współpraca z działem żywienia,
 • opracowywanie jadłospisów dla oddziałów szpitala stosownie do zapotrzebowania zgłoszonego przez oddział oraz dostosowanie do norm wymaganych przez PSSE,
 • w razie konieczności konsultacje z pacjentami na oddziałach szpitalnych,
 • organizacja oraz kontrola nad przebiegiem Programu Pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”: nadzór nad dokumentacją, kontrole jakości posiłków, opracowywanie jadłospisów wg wymagań programu, konsultacje dietetyczne z pacjentkami oddziału, pilnowanie i organizowanie terminowych badań żywności, pisanie raportów,
 • prowadzenie konsultacji z pacjentami w ramach Dziennej Rehabilitacji kardiologicznej.

wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (dietetyka, technologia żywności, żywienie człowieka)
 •     zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność,
 •    doświadczenie w pracy z pacjentem,
 • znajomość zasad żywienia zbiorowego.

 

Oferujemy :

umowa o pracę

umowa zlecenie

kontrakt

możliwość zdobywania nowych kwalifikacji

do dnia 30.05.2021 r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.