Oferta pracy: KONSERWATOR APARATURY MEDYCZNEJ

2022-11-04 Drukuj widoczne

Oferta pracy: KONSERWATOR APARATURY MEDYCZNEJ

W zakres obowiązku wchodzi:

– opieka techniczna nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu, aparatury medycznej i pomiarowej (prawidłowe i terminowe wykonywanie przeglądów i konserwacji),

– przyjmowanie zgłoszeń awarii aparatury medycznej, diagnozowanie i realizacja procesu napraw sprzętu użytkowanego w Szpitalu (ocena stanu technicznego, wystawianie orzeczeń technicznych),

– dokonywanie napraw oraz rozwiązywanie problemów z aparatami w placówce (oddziały szpitalne),

– wsparcie techniczne dla personelu medycznego Szpitala,

– testowanie urządzeń po wykonanych naprawach,

– prowadzenie elektronicznej ewidencji, dokumentacji technicznej i serwisowej, w tym ewidencji eksploatowanego, naprawianego sprzętu i aparatury medycznej,

– współpraca z działami serwisowymi producentów w zakresie usług serwisowych, asysty techniczne,

– uczestnictwo przy instalacjach aparatury i sprzętu medycznego,

– współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

Wymagania:

– wykształcenie min. średnie techniczne lub zawodowe (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, mechanika, automatyka lub pokrewne mające zastosowanie w aparaturze medycznej),

– doświadczenie w  diagnozowaniu uszkodzeń sprzętu,

– obsługa komputera PC,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– łatwość nawiązywania kontaktów,

– umiejętność szybkiego uczenia się,

– umiejętność pracy w zespole

– uprawnienia SEP do 1kV – mile widziane

Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Oferujemy :

umowa o pracę

umowa zlecenie

kontrakt

oferty proszę składać do dnia 31.12.2022 r.  włącznie

w Dziale kadr

 

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.