Oferta pracy: PIELĘGNIARKA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

2022-10-25 Drukuj widoczne

Oferta pracy: PIELĘGNIARKA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Do zadań pielęgniarki należy:

 • udzielanie świadczeń pielęgniarskich, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i edukacyjnych wobec pacjentów,
 • realizowanie zabiegów lekarskich zgodnie z zaleceniem lekarza,

Wymagania:

 1. wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu
 3. doświadczenie zawodowe
 4. ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologicznego

lub specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologicznego

 1. umiejętność pracy w zespole
 2. wysoka kultura osobista i komunikatywność

Oferujemy:

 • umowa o pracę

lub

 • umowa zlecenie

lub

 • kontrakt

możliwość zdobywania nowych kwalifikacji

do dnia 31.12.2022 r.  włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.