Oferta pracy pielęgniarka Szpitalny Oddział Ratunkowy

2021-01-11 Drukuj widoczne

Oferta pracy pielęgniarka Szpitalny Oddział Ratunkowy

Do zadań pielęgniarki należy:

  • udzielanie świadczeń pielęgniarskich, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i edukacyjnych wobec pacjentów,
  • realizowanie zabiegów lekarskich zgodnie z zaleceniem lekarza,

 Wymagania:

  1. wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu
  3. doświadczenie zawodowe
  4. ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologicznego

lub specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologicznego

5.umiejętność pracy w zespole

6.wysoka kultura osobista i komunikatywność

Oferujemy:

  • umowa o pracę

lub

  • umowa zlecenie

lub

  • kontrakt                                                                                                                                                                                     możliwość zdobywania nowych kwalifikacji 

  do dnia 31.03 2021 r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.